„ÁTVÁLTÓ”
Reintegrációs program fogvatartottaknak/szabadultaknak
TÁMOP-5.6.1.A-11/1-2011-0002


A projekt lényege: komplex és integrált szociális/képzési/oktatási/munkaerő-piaci/lakhatási/foglalkoztatási program fogvatartottak/szabadultak számára. A program több szervezet/szakma együttműködésével, a szupportív és edukatív elemek szinergiájával valósul meg. Főbb tevékenységek: egyéni mentorrendszer, kompetencia fejlesztés, középiskolai tanulmányok, OKJ-s képzések (szakács, irodai asszisztens), félutas lakás program, célcsoport foglalkoztatása/munkában tartása (job coaching). Projektidő: 2011. 09. 01. – 2014. 02. 28. Konzorciumi partnerek: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

Részletes projekttevékenységek

Az alábbi tevékenységeket 2 nagy szakaszra bontottuk: büntetés-végrehajtási intézetben folyó (14 hónap), ill. szabadulás utáni szolgáltatások (16 hónap). Természetesen azonban ez a projektre, és nem feltétlenül az egyénre vonatkoznak, hiszen a szabadulások nagy valószínűséggel időben eltérőek lesznek.

Tevékenységek büntetés-végrehajtási intézetben (14 hónap):

1. Célcsoport toborzása, kiválasztása (2011. szeptember-november, 3 hónap)
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

2. A programba bevont célcsoporttagokkal projektszerződés kötése, valamint egyéni fejlesztési terv készítése (2011. november, 1 hónap). Az egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata, és ennek dokumentálása háromhavonta történik.

3. A 2 büntetés-végrehajtási intézetben (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, Budapesti Fegyház és Börtön) a személyi állomány tagjainak felkészítése tréning keretében a projekttevékenységek fogadására (2011. október-november, 2x2 nap, összesen 30 óra – a 2 alkalom között kb. 1 hónap telik el).

A tevékenységben résztvevő szervezet: vásárolt szolgáltatás.

4. A célcsoport tagok számára képzések biztosítása, úm:
- középiskolai képzés (9-10. évfolyam) (2011. november-2012. október– 12 hónap)
- OKJ-s képzés (2011. november-2012. május, 7 hónap: a) szakács (OKJ 33 811 03 1000 00 00, b) irodai asszisztens (OKJ 33 346 01 1000 00 00).

Koncepciónk szerint a magasabb iskolai végzettség, ill. arra ráépülő OKJ-s képzés munkaerő-piaci értéke magasabb, ezért szorgalmazzuk a két képzés elvégzését. Mindkettő előfeltétele a 10. évfolyam.
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola, OKJ-s képzés: vásárolt szolgáltatás.

5. Kompetencia fejlesztés (2011. szeptember-2012. október, 14 hónap)
A bv. intézetben töltött idő alatt folyamatosan heti 1 alkalommal csoportos kompetencia fejlesztésre kerül sor a célcsoporttagok részére.(tartalma később részletezve)
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

6. A célcsoporttagok egyéni mentori támogatása büntetés-végrehajtási intézeten belül (2011. szeptember-2012. október, 14 hónap) (feladatai később részletezve)
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

Tevékenységek szabadulás után (16 hónap):

7. A célcsoport tagok a program során szerzett képzettségnek megfelelő munkakörben, szakmában történő foglalkoztatása (szabadulást követően, OKJ-s képzés befejezésével/végzettség megszerzése után).
A tevékenységben résztvevő szervezetek, foglalkoztatók: Váltó-sáv Alapítvány (irodai asszisztens, 2 fő). Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért (irodai asszisztens, 2 fő), Tanoda Nonprofit Kft. (irodai asszisztens, 1 fő). Ezen túl természetesen más foglalkoztatókat is keresünk, reagálva aktuális munkafelvételi igényükre.

8. A célcsoporttagok egyéni mentori támogatása szabadulás után (2012. november-2014. február, 16 hónap).
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

9. Célcsoporttagok egyéni kompetencia fejlesztése szabadulás után folyamatosan (2012. november-2014. február, 16 hónap).
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért.

10. Egyéb képzések, fejlesztések (16 hónap):
- Önsegítő, sorstárs- és kortárssegítő csoportok szervezésének és működtetésének támogatása Résztvevő szervezet: Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. A szervezet már működő csoportjaiba történő bekapcsolódás lehetőségét kínálja, valamint akár nyit csoportot a szabadultak számára is.
- Nyelvi képzések szervezése
Résztvevő szervezet: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvoktatásra, a büntetés-végrehajtási intézetben kötelező az angol nyelvi oktatás (heti 2 alkalom/2 óra/fő), szabadulás után pedig lehetőség van a további nyelvtanulásra.
- Gépjármű vezető tanfolyam biztosítása
A projekt keretén belül 10 főnek lehetősége van gépjárművezetői engedély megszerzésére, ezzel bővítve azokat a tudásokat/ismereteket/végzettséget, ami még előnyösebb helyzetbe juttatja a munkaerő-piacon.
- Művészeti foglalkozások szervezése, ezekbe történő bekapcsolódás biztosítása
Résztvevő szervezet: Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. A szervezet jelentős művészeti tevékenységet biztosít a célcsoport számára. Lehetőség van a bekapcsolódásra, de egyéni/csoportos fejlesztésre is.
- Tanulássegítés megszervezése, működtetése
Résztvevő szervezet: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. Mindkét szervezet igen nagy hangsúlyt fektet az élethosszig tartó tanulás megvalósítására, ezért a szabadulás után is lehetőség kapnak a célcsoport tagok, hogy minél magasabb iskolai végzettségük, képzettségük legyen. Ezt egyrészt a mentori tevékenység is támogatja, másrészt konkrét tanulássegítésben is részesülnek a projekt egész ideje alatt a célcsoporttagok.
- Kreatív és szabadidős programok szervezése.
Résztvevő szervezet: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. A szabadulás utáni gondozásban jelentős szerepet kapnak a kreatív és szabadidős programok, az aktív pihenés „megtanítása”, a sportolás.

11. A célcsoport lakhatási nehézségeinek enyhítése, lakhatásuk elősegítése – félutas lakás programok
A tevékenységben résztvevő szervezetek: Váltó-sáv Alapítvány, Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért. Mindkét szervezet működtet félutas lakás programot: a Váltó-sáv Alapítvány kifejezetten a célcsoport számára, a Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért pedig a józan szenvedélybetegek számára. A projekt keretén belül a Váltó-sáv Alapítvány 6 fő félutas lakásban történő elhelyezését vállalja, míg a Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért 2 fő józan közösségbe történő lakhatási integrálását tervezi.

A projektmenedzsment tevékenységei (a projektidő alatt folyamatosan)

12. A TÁMOP 5.6.2-10/1 „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című projekt eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése a Pályázati Útmutató C1.1. alapján (kidolgozott protokollok, módszertanok alkalmazása, valamint a célcsoport nyomon követése a kliensmappa sablon felhasználásával).
Felelős szervezet: Váltó-sáv Alapítvány.

13. Menedzsment és adminisztrációs tevékenység
Felelős szervezet: Váltó-sáv Alapítvány.

14. A horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntartható fejlődés) érvényesítése.
Felelős szervezet: Váltó-sáv Alapítvány.

15. Kommunikációs terv készítése és megvalósítása, mely tartalmazza a kötelező nyilvánosságon felüli kommunikációs tevékenységeket is.
Felelős szervezet: Váltó-sáv Alapítvány.

16. A projekt eredményeinek disszeminációját szolgáló kötelező nyilvánosság biztosítása (III. számú kommunikációs csomag).

Kimenet (indikátorok)

Mutató neve

Típus

Mértékegység

Számadat

Célérték elérésének időpontja

Mutató forrása

Elért célcsoport tagok száma

kimenet

40

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A programba bevont célcsoport tagok száma

kimenet

22

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A képzésbe bevont célcsoporttagok száma

 

 

Irodai asszisztens képzésbe bevontak

Szakácsképzésbe bevontak

kimenet

22

 

 

 

12

 

 

10

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A képzésbe bevont célcsoport tagok közül a képzést sikeresen befejező személyek aránya

eredmény

%

 

 

 

75%

 

 

 

17 fő

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A képzést sikeresen elvégzett célcsoport tagok közül a munkához juttatott személyek aránya

eredmény

%

 

 

 

50%

 

 

 

9-11 fő

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A munkához jutott célcsoport tagok közül a 6 hónapon keresztül folyamatosan foglalkoztatottak aránya

eredmény

%

 

 

 

30%

 

 

 

3-4 fő

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés

A programba bevont célcsoport tagok közül a speciális intézményben (ún. félutas lakásban) elhelyezettek száma

kimenet

8

A megvalósítási időszak utolsó napja

Projekt Előrehaladási Jelentés és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés