Csomópont Kalocsán (a CsóKa-program): közösségfejlesztés és hátránykompenzáció

 

EFOP-1.3.7-17-2017-00067

A kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház

Konzorciumi partner: Váltó-sáv Alapítvány

A projekt címe: Csomópont Kalocsán (a CsóKa-program): közösségfejlesztés és hátránykompenzáció

A támogatás összege: 49 491 030 F t

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2018. 02. 01. – 2020. 01. 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00067

 

A fejlesztést a Magyar Pünkösdi Egyház (továbbiakban: MPE) és a Váltó-sáv Alapítvány (továbbiakban: VSA) közösen valósítja meg Kalocsán (Kalocsai járás kedvezményezett járás), a város 4 területhatárán elhelyezkedő Sportcentrum épületében, ami CsóKa (Csomópont Kalocsán) néven fog funkcionálni nyertes pályázat esetén. A projektidőszakot 24 hónapra terveztük. A projekt konkrét, rövid távú célja: CsóKa Közösségi Tér kialakítása és működtetése; CsóKa Közösségi Térben szolgáltatások kialakítása és működtetése szakmailag magas színvonalon; A célcsoportok (idősek, fogyatékosok, romák, problémás és/vagy nehéz helyzetben lévők, hátrányos helyzetűek, fiatalok, gyerekek, veszélyeztetettek, stb.) bevonzása és bevonása a közösségi térbe; Segítő kapcsolatok kialakítása és működtetése (mely a változás/változtatás alapja); Szolgáltatási igények felmérése és strukturálása; Módszertan kidolgozása (jó módszerek összegyűjtése, azok disszeminációja); Magas szintű egyházi és szakmai munka kialakítása, amely a továbbiakban is működőképes; Önkéntesek bevonása a közösségfejlesztő munkába. A projekt hosszú távú céljai: a társadalmi, gazdasági marginalizáció csökkenése; egyéni és közösségi erőforrások mozgósítása; egyéni és közösségi felelősségvállalás; egyéni és közösségi kezdeményezések, tér azok megvalósítására; közösségfejlesztés, hátránykompenzáció, prevenció - kapcsolódó szolgáltatások komplex kialakítása és működtetése; stabil szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése Kalocsán.

A tevékenységeket a céloknak megfelelően alakítottuk ki, ill. minden tevékenység releváns és reagál a fent felsorolt célkitűzésekhez. A projekttervezés a helyi igényekre fókuszál: a már meglévő, de gyakorlatilag kihasználatlan, 4 terület határán fekvő „csomópont”, azaz közösségi tér már régóta esedékes, igényként merült fel a célcsoporttagok és szakemberek között. Célcsoportok: romák, szenvedélybetegek, bűnelkövetők, hátrányos helyzetűek, idősek, fogyatékkal élők. Tevékenységek: 1. főtevékenység: Információs napok, rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása: Pályaválasztást segítő információk szülőknek (félévente 1 alkalom); Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzés (engedélyezett, 10 óra, a projektidő alatt 4 alkalommal). Érzékenyítő csoportos foglalkozások: CsóKaTeázó (havi egy alkalom/2 óra). Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése: Problémamegoldó csoport szülők részére (havi egy alkalom/2 óra), Fókuszban a kisgyermekkor (kéthetente 1 alkalom/2 óra). 2. főtevékenység: közösségi tér kialakítása, működtetése: CsóKa közösségi tér létrehozása, szolgáltatások biztosítása. A közösségi tér működéséhez szükséges berendezési tárgyak részben rendelkezésre állnak, részben a támogatásból kívánjuk beszerezni. A közösségi tér a hét 5 napján működik (részletes nyitva tartási időt lsd. szakmai tervben). Közösségfejlesztés, régi-új közösségek létrehozása, működtetése, mediáció biztosítása. Hátránykompenzáció: közösségi térben a célcsoport tagok számára digitális tér biztosítása is, valamint kézműves tevékenységek lehetősége. Tematikus, problémára reagáló programelemek a közösségi térben: Korai intervenciós

 

 

programok: CsóKaBabaMamaKlub (heti 1 alkalom/2 óra), CsóKaTanulóKör és kapcsolódó szolgáltatások, „MintaKép” Program (kéthavonta 1 alkalom/2 óra), Háztartási, gazdasági ismeretek (havi egy alkalom/2 óra), CsóKaFutball, Jogsegély. Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása: 4 blokkban (Amaró Del koncert, Kiállítás, Keresztény ünnepkörökhöz kapcsolódó nagyrendezvények), Egyéb közösségi, adományosztó- és gyűjtó rendezvények. Közösségek formális szervezeti létrehozásának támogatása. 3. főtevékenység: Tanácsadás, Tréning: Idős- és szépkorúak digitális kompetencia fejlesztése, Esetmegbeszélés, Engedélyezett képzések: Digitális kompetencia-fejlesztés (50 órás, 2 képzési csoport), Fókuszban a munka (30 órás, 2 képzési csoport). 4. főtevékenység: Prevenció: Prevenciós tevékenységekre való felkészítés, képzés: Kortárs/sorstárssegítő engedélyezett képzés (3 alkalom), Egyéni és csoportos ismeretterjesztő alkalmak: Prevenciós programok, KreatívEtikaCSoport (KECS), Szabadidő hasznos eltöltése: Gerilla kertész közösségi mozgalom (projektidő alatt 4 alkalom), Társasjáték csoport (projektidő alatt 3x10 alkalom), bv. intézetből szabadultak támogatása. III.2. tevékenység: Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek közül 2 megvalósítását tervezzük: 1. főtevékenység: Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése, 2. főtevékenység: Szolgáltatásfejlesztés. A további kötelező tevékenységek is tervezettek (projektelőkészítés, pm, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság, horizontális szempontok). Legfontosabb hatások: a célcsoport esetében a lehetőségekhez való hozzáférés bővülése, a segítő kapcsolat „megkínálása”, mentálhigiénés gondozás, tudatosítás és felelősségvállalás; a közösség támogató/megtartó erejének fokozódása; egyének támogatása, segítése a közösség által; reziliens színtér kialakítása.

 

 

Váltó-sáv Alapítvány

ÜLLŐI ÚT 42.
BUDAPEST, HUNGARY

+36 1 352 67 55