A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Program

Projektidő: 2017. 10. 01. – 2018. 03. 31.

 

A célcsoportot a totálisan zárt intézményben kényszerűen lévők, azaz a fogvatartottak. A felhívásban megjelenő „lakosság”, „a társadalom legszélesebb köre” kritériumának feltétlenül megfelelő a lehatárolt célcsoport.

A felsorolt büntetés-végrehajtási intézetekben mind a férfi, mind a női, mind pedig a fiatalkorú (lányok és fiúk), valamint előzetes és jogerős szabadságvesztésüket töltők is szerepelnek. Többnyire már saját családdal (gyerekek) rendelkeznek, így az ő szemlélet- és gondolkodásformálásuk kihat a családtagjaikéra is. Továbbá a „beporzás” módszere miatt a totálisan zárt intézetben nemcsak a velünk közvetlenül kapcsolatba kerülőkre hatunk, hanem szűkebb-tágabb környezetre is: zárkatársakra, egyéb fogvatartott társakra, stb.

A célcsoportra jellemző, hogy mindannyian fogyasztók, a totálisan zárt intézeten belül is, de a szabadulás után is azok lesznek.

A projekt céljaiban, szemléletében, ismeretanyagában is illeszkedik a célcsoporthoz. A szabadultak társadalmi reintegrációja az élet minden területén szemléletváltást és magatartásformálást jelent, új ismeret, tudás, készségek elsajátításával. A változás minden esetben aktivitást igényel, és ez a projekt keretében megvalósuló tevékenységekre is jellemző. A konkrét ismeretek mellett egy általánosabb, holisztikusabb megközelítés is érvényesül: az itt szerzett készségek (takarékosság, tudatosság, felelősségvállalás, kompetens döntések, stb.), az élet más területén is jól hasznosíthatók, átvihetők, alkalmazhatók.

A projekt összességében felelős és aktív állampolgárok nevelését célozza, melynek fókuszában a környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, összességében a környezeti nevelés áll. Ez jól illeszkedik a célcsoport fejlesztési stratégiájába, a szemléletformálás pedig mint módszer és feladat is döntő.

A hátrányos helyzetű, alacsony kompetenciával rendelkezők általában ismeret- és tudásdeficittel rendelkeznek számos területen, amelyek a többségi társadalom tagjainak (többek között a magasabb edukáció miatt) egyértelműek. A zárt intézet lehetőséget adhat arra, hogy bizonyos készségek hiányát pótoljuk, ill. sok ismeretanyag eljuttatására van lehetőség – bár természetesen nagyon fontos a megfelelő módszer kiválasztása ezek esetében. A reintegrációs programok csak kevéssé foglalkoznak a környezettudatossággal, bár ez is szervesen mindennapi életünk meghatározó területét jelenti. A tudatosító és konkrét életmódváltó programok elsősorban a személyiség karbantartását célozzák, annak ellenére, hogy a kognitív tartalmak meghatározóak a változás előidézésében. A szemlélet- és életmódváltás szorosan összefügg, a környezetünk részesei vagyunk, a kölcsönhatás felismerése nélkülözhetetlen. Meglátásunk szerint az ilyen típusú programot olyan civil szervezetnek kell lebonyolítani, akinek jelentős ismerete, tudása és tapasztalata van a börtön világában, a célcsoportról, ill. a bv. személyi állományáról is. A VSA hosszú évek óta dolgozik az elsődleges célcsoporttal, és 2009-től a társadalmi inkluzivitás erősítése miatt a fogvatartotti célcsoportra elsődlegesen és egyértelműen hatással lévő célcsoportokkal is: bv. személyi állománya, munkáltatók, segítő szakemberek, a többségi társadalom tagjai.

A VSA számos képzési programot dolgozott ki a célcsoport számára, jól ismeri a motiváció hiányát (motiválatlanság), de azt is, hogyan lehet ezt felkelteni. Jól ismeri azokat a módszereket és lehetőségeket, amelyek biztosítják a változás/változtatni akarás lehetőségét.

 

Jelen projekt konkrét tevékenységeinek tervezésénél a következő tényezőket vettük figyelembe a koncepció kialakításánál:

- fogvatartottak és családtagjaik motiválatlanok, nehezen mozdulnak bármiféle változás irányába

- a célcsoportra jellemző az alacsony jövedelműség, ami takarékosságot, költségcsökkentést és költségtudatos tervezés meglétét igényli

- a környezet „kizsákmányolása” nemcsak a bűnözés miatt, hanem általában jellemző az elsődleges  célcsoportra

- olyan módszerek szükségesek, melyek folyamatos aktivitást igényelnek a résztvevőktől

- a tartalmak színesek, a kiadványok/játékok piktogrammal is ellátottak legyenek a jól kezelhetőség és az alacsony kompetencia miatt (ún. vizuális vezérlés)

- nagyon praktikus és gyakorlati ismeretek és tartalmak közvetítése történjen a meggyőzés és az elfogadás miatt

- nagyon fontos szerepe van a célcsoport esetében, hogy ki közvetíti és milyen hitelességgel az információkat

- a célcsoport esetében nagyon erős az érzelmi befolyásolhatóság (tehát jelen kontextusban: ha elfogadják a nem-formális program munkatársát, mert úgy érzik, „szereti” őket, hajlandóak a befogadásra, a közös munkára, a figyelemre és fegyelemre)

- a célcsoport esetében különösen kiemelkedő, hogy nagy a befolyása annak, hogy a környezetében élő emberek hogyan és miképpen cselekszenek

- az egyéni érdekeltség igen magas a célcsoport esetében (meggyőzés a tekintetben, hogy személyesen neki „miért éri meg”?).

 

A megvalósulás lépései:

1. Kapcsolatfelvétel a büntetés-végrehajtási intézetekkel.

2. Bv. intézetenként 3 alkalmas Szelektív RoadShow megvalósítása, lebonyolítása fogvatartottak számára (3x6 helyszín, összesen 18 alkalom, alkalmanként 2 óra; továbbá a 6 helyszínen +1 alkalom ismétlő/újrafelidéző alkalom, alkalmanként 2 óra - rendezvény): 1. alk.: programismertetés; alapfogalmak portfolióval, a szelektív hulladékgyűjtés (előnyök, lehetőségek). 2. alk.: A tudatos vásárlás. A hulladékcsökkentés lehetőségei. Ökocímkék. 3. alk.: az alternatív ajándékkészítés: re-use alkotások. +1 alk.: HULLADÉKCSÖKKENTŐ – társasjáték, kvízkérdések.

3. Bv. intézetenként (6 helyszín) 1 db vetélkedő lebonyolítása (HulladékTOTÓ) – öko tárgyjutalom a nyerteseknek. Feleletválasztásos és egyéb kreatív feladatok, min. 4 db 3 fős csapat helyszínenként.

4. Re-use kézműves program nőknek (Kalocsa), valamint férfiaknak (Tököl, Állampuszta) – 1 program összesen 6 alkalom / heti-kétheti rendszeresség, 3 helyszín/18 alkalom) – papír, műanyag, textil, üveg, fém és egyéb anyagok újrahasznosítása alkalmanként. Az alkotások ajándékok családtagoknak (családi kapcsolatok erősítése), kreativitás és takarékosság, környezettudatos magatartás növelése. Szervezet által biztosított ötletek és saját, a résztvevők által gyűjtött anyagok felhasználása, saját ötletek megvalósítása.

 

Megelőző projektreferenciák:

NCTA-2013-3066-F (2013. 08. 01. – 2014. 01. 31.): VÁLTÓ PONT: amiben a többségi társadalom hulladékot lát, a társadalmi működésbe visszaforgattuk, ill. a „nem szükséges” tárgyakat újrahasznosítottuk. Charity Shop-ot működtettünk, a felesleget újrahasznosítottuk re-use kézműves programok keretében bv. intézetekben és közösségi terünkben. 2013-ban kiállítást szerveztünk az alkotásokból.  KMOP -5.1.1./B-12-4-2012-0001G2/6 (2014. 07. 01. – 2015. 05. 30.): Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára (közbeszerzés) továbbfolytattuk a re-use programjainkat (2 kiállítás). Europe for Citizens 563124-CITIZ-1-2015-1-PL-CITIZ-CIV: E.U.R.O.P.E. (2015. 10. 01. – 2017. 03. 31.) az EU nagy kihívást jelentő kérdéseivel foglalkoztunk, többek között a környezeti fenntarthatósággal fogvatartotti tréningek keretében. Erasmus+ 15/KA2AE/13563: Prison, Reintegration, Education (2015. 09. 01. – 2017. 09. 31.) környezeti nevelés és életmódváltás kiemelt témák, (pl. http://www.preproject.hu/O4.html).

 

www.szelektalok.hu

Váltó-sáv Alapítvány

2018