.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 


A pályázat támogatója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
A pályázat kezelője: ESZA Kht.

A projekt címe: Állampolgári kompetenciák fejlesztése a börtönben
A program kezdete, vége: 2008. 01. 01. – 2008. 02. 29.
Helyszín: Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete, Kecskemét
Létszám: 10 fő

A program
A program eredeti célja az volt, hogy a börtönben a fiatalokat civil segítők támogatják, többek között abban, hogy felkészülhessenek a felelős társadalmi szerepvállalásra, a demokratikus közéletben való aktív részvételre. Úgy véljük, hogy ennek bizonyos részei – civil segítők támogatása, ismerkedés a társadalmi szerepvállalással, a demokráciával, aktív részvétel – megvalósult.

A program eredeti idotartama 4 hónap lett volna, de a pályázati támogatás döntése jelentősen elhúzódott, így a képzést 2 hónap alatt kellett lebonyolítanunk. Megítélésünk szerint az eredeti időtartam kedvezőbb lett volna a projekt megvalósítása és az érzékelhető hatások tekintetében.

A célcsoport: 16-21 év közötti, fogvatartott fiatalkorú lányok, akik a börtön sajátos világában, társadalmában is speciális helyet foglalnak el. Jelenleg a börtönpopuláció száma kb. 15. 000 fő, közülük kb. 1000 fő a nő, a fiatalkorú pedig ennek csak egy töredéke, 10-15 fő között mozog. A börtönben túlsúlyban vannak a férfiak, a börtönök is elsősorban őrzés, biztonság, nevelés és reszocializáció, képzés, oktatás, szabadidő eltöltés, összességében minden tekintetben erre a „férfi világra” készülnek/készültek fel. Ebből a szempontból a nők a börtönben másodlagosak, a „maradvány státusz” jellemző rájuk. Ezen belül is speciális hátrányokkal küzdenek a fiatalkorú lányok. A fiatalkorú lányok körlete 2-3 éve került kialakításra Kecskeméten. Jelenleg 10-15 fővel működik. A lányok számára kevesebb program áll rendelkezésre, az oktatásban/képzésben való részvételük is korlátozott. Nem vesznek részt a munkáltatásban, így napjaik jobbára a semmittevéssel, az idő múlásának várásával telik. A büntetésük lényege nagyjából a szabadság – azaz ezzel együtt járó – megvonása – jelentős változás nem következik be sem személyiségükben, sem szocializációjukban, tudati-etikai gondolkodásukban/magatartásukban, ráadásul oda kerülnek vissza, ahonnan börtönbe kerültek.  

Általánosan jellemző rájuk:
- szocializációs zavarok,
- alacsony iskolázottság (általános iskolai végzettségük sincs meg, vagy többször buktak),
- roma kisebbséghez tartoznak,
- fiatalkoruk ellenére többgyerekes családanyák,
- nagy ítélettel (5 éven felüli büntetési tétel) töltik büntetésüket, melynek még az elején járnak,
- életellenes, súlyos bűncselekményeket követtek el, melyek feldolgozása még csak meg sem kezdődött,
- bántalmazott gyerekek/nők (partnerkapcsolataikban is kiszolgáltatottak voltak),
- „törvénytelen” gyerekek (nem ismerik apjukat), elvált szülők gyereke, örökbe fogadottak vagy állami gondoskodásban nevelkedtek,
- pszicho- és/vagy szociopatás tünetek,
- jelentős önismereti, -értékelési és –elfogadási problémáik vannak,
- a változás/változtatás irányában motiválatlanok.

 A képzés során heti egy alkalommal, 1,5-2 órában találkoztunk a fiatalkorú lányokkal. Elképzeléseink szerint önként jelentkezőkkel kívántuk a programot lebonyolítani – mint az általában jellemző az Alapítvány projektjeire -, azonban a büntetés-végrehajtási intézet kötelezővé tette számukra a pénteki (alkalmanként szerdánként is) a részvételt. Ez jelentős ellenállást váltott ki a lányokból, csökkentve ezzel az együttműködési lehetőséget, ill. a program hatékonyságát. A képzés a csoport módszerre és a kooperatív tanulási módszerre épített. Fő elemei: - tájékoztatás, ismeretbővítés: fogalmak, ismeretanyag, témakörök (a tudatosítás szakasza)
- alkalmazás, gyakorlás: képzési csoport működtetése (foglalkozás)
- önálló feldolgozás, véleményformálás és érvelés (vitakultúra és verbális, továbbá írásban történő kommunikáció fejlesztése).

 Az eredeti képzési tematikától jelentősen eltértünk, ami indokolt volt, hiszen a résztvevők igényeit maximálisan figyelembe vettük, ill. az általuk megfogalmazott problémákra igyekeztünk reagálni. Így az eredeti elképzelésektől eltérően sokkal többet foglalkoztunk a családon belüli erőszak / bántalmazás, férfi-női szerepek témával, és pl. a munka világával kevesebbet, tekintettel arra, hogy a lányok még évek múlva szabadulnak, így a téma kevéssé foglalkoztatja őket, kevéssé aktuális számukra.

 A képzésben részt vett fiatalokkal értékelő lapot töltettünk ki a program végén.

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo