.
  
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 


 
 

 

Sáv-váltó a Váltó-sáv Alapítványnál

NEAO-KP-1-2022/8-001151

 

 

Programidő: 2022. 04. 01. - 2023. 03. 31.

 

A program általános a szociális és a személyes, valamint környezeti hatások változtatására irányuló komplex és szinergikus program működtetése egy speciális csoport, a bűnelkövető szerhasználók számára, ösztönözve őket az egészséges és a többségi társadalom érték- és normarendszerén alapuló életvitel megteremtésére; egészségmegőrző szolgáltatások biztosítása.

Célok:

  • családi rendszer megerősítése egy speciális csoport esetében
  • szülői készségek erősítését/fejlesztését szolgáló programok működtetése
  • segítő kapcsolatok kialakítása
  • coping kapacitás fejlesztése
  • erőforrások bővítése (saját/személyes és családi, támogató emberi kapcsolatok bővítése/meglévők fejlesztése)
  • szociális kompetencia fejlesztés, egészségfejlesztés
  • személyes és közösségi erőforrások fejlesztése
  • szabadulás utáni élethelyzet segítése/támogatása (mentor- és coachprogram megvalósítása, Váltó-sáv Információs Bázis).

 

Közvetlen célcsoportok: fogvatartottak és szabadultak.

 

Programelemek:

  • - First Aid (lelki elsősegélynyújtás büntetés-végrehajtási intézetekben csoportos és egyéni formában): feszültségcsökkentés, érzelemkezelés: a koronavírus-járvány miatt a fogvatartottak külső kapcsolattartása online térben történik, amely rendkívül megterhelő érzelmileg a totálisan zárt intézetekben. A célcsoport feszült, érzelmeiket nehezen kezelik, dühösek, ingerültek, kimerültek. A megvalósításkor már működő csoportokba építettük bele ezt a tevékenységelemet (kompetencia fejlesztés). A következő büntetés-végrehajtási intézetekben volt az adott időszakban csoport fogvatartottak számára: Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, mindkét objektumban, több csoport is (Állampuszta, Solt), Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Mélykút objektum (férfiak és nők számára is), Váci Fegyház és Börtön. Ezenkívül szakember képzésbe is beépítettük a tudásanyagot, kompetencia fejlesztést. 

 

Váltó Bázis: a Bázis információs központ, melyet speciálisan a célcsoport és hozzátartozóik számára működtetünk és fejlesztünk. A Bázis információs segítséget jelenthet fogvatartás alatt, közvetlenül a szabadulás előtt állóknak, valamint szabadulás után. A naprakész információk eljuttatása a célcsoport számára a szolgáltatás célja. NEAO-KP-1-2022/8-001151-VAL-ELS/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


HankookUnlocked projekt logo