Magdolna Klub: nőknek, nőkért (2015. 05. 01. – 2016. 04. 30.)
NCTA-2015-11070-B

 

A 2015. 05. 01-től futó projekt célja a társadalmilag sérülékeny célcsoporthoz tartozó nők támogatása, önbecsülésük, kompetenciáik és érdekérvényesítési képességük növelése, valamint szakmai együttműködések aktivizálása a témában és a területen. A projekt végére szakmai ajánlások és protokollok kidolgozását tervezzük a sérülékeny társadalmi csoportot képviselő nők segítése témakörében. Tevékenységek: képzések nőknek és szakembereknek, segítő munka, mentálhigiénés gondozás, mentorálás, csoportok büntetés-végrehajtási intézetekben, jogi tanácsadás, közös akciók, széleskörű kommunikáció. Eredmények hasznosítása: a nők képesek lesznek saját sorsuk alakítására, a marginalizált helyzet megváltoztatására, a közösség erejének növelésére; csökken a tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzése. A társadalmi cselekvés és a szakma színterén aktív a részvétel. A projekt 2016. 04. 30-ig tart.

 

 

Magdolna Club: For and Pro Women (01.05.2015. – 30.04.2016.)
NCTA-2015-11070-B

Magdolna Club:  For and Pro Women: the club’s goal is to support women in a sensitive target group, living in the 8th district of Budapest, to increase their self-worth, competences and advocacy. It also activates professional cooperation, i.e. with NaNe Association, Women’s-House Association (Nagykanizsa), Women’s House (Miskolc), Public Association of Roma Women, and Hungarian Women’s Advocacy Association. By the end of the project, recommendations and protocols will be developed to support women of this vulnerable social group. Main activities: trainings for women and experts, support, mental health care, mentoring, advocacy groups in punishment institutions, legal consultation, common actions, extensive communication. Expected project results: target women are able to resume their life and convert their marginality; increase the power of community while decreasing the sense of helplessness and vulnerability. Active participation in social actions and by experts.