Váltó-sáv Alapítvány

9. műhelymunka (2019. 05. 27. Székesfehérvár)

 

A műhelymunkán a drogrehabilitációs ellátások lehetőségeit vettük számba.

 

A felépülés-központú ellátórendszer egyik kulcsfontosságú területe a józan szenvedélybetegek munkaerő-piacra történő beléptetése, a reszocializációs programok működtetése, valamint egyéb transzverzális kompetenciák fejlesztése a kezelés-ellátás alatt; erre programok kidolgozása, ezek feltérképezése, leírása, disszeminációja. Nélkülözhetetlen számukra speciális képzési, felzárkóztatási programok megvalósítása, hiszen drogkarrierjük jobbára együtt járt a korai iskolaelhagyással és lemorzsolódással, alacsony iskolai végzettséggel, alapvető tudásdeficittel.

 

A tanulmányutak során megfordultunk a Nagyszénási Drogrehabilitációs Otthonban, ahol munkakeresés/munkában tartás, támogatás ugyan van, de egyéb célzott, fókuszált munkaerőpiaci felkészítő program nem kap helyet (az általános rehabilitációs programon kívül). Tanulással kapcsolatos program sincs.

 

A Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon azonban foglalkozik általános kompetenciafejlesztéssel, valamint voltak próbálkozások a tanulási programok lebonyolítására is (többek között szervezetünkkel együttműködésben). Jelenleg azonban nincs tanulási program.

 

Kérdés, hogy a rehabilitációs programok a felnőttek számára miért nem helyeznek nagyobb hangsúlyt a tanulásra/képzésre? Vajon beilleszthető-e a mindennapi, eddig jól bevált és működő rehabilitációs programokba a formális oktatás?

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY