Váltó-sáv Alapítvány

A negyedik műhelymunka Kalocsán, 2018. 09. 06-07-én volt Kalocsán. A második nagy téma egy speciális célcsoport: fogvatartottak egészségfejlesztése, drogprevenciója  – jelen műhelymunka ennek 1. alkalma (minden témakörben 3 alkalom van).

 

Az operatív kérdések megvitatása után a résztvevő szervezetek országonként bemutatták az adott ország büntetőpolitikájának alapjait, néhány statisztikai adatot e témában, a fókusz pedig a fogvatartotti és szabadult célcsoport számára a büntetés-végrehajtási intézetekben és szabadulás után rendelkezésre álló programok bemutatása volt. Azoknak a programoknak, amelyek a marginalizált pozícióban lévő, ill. többszörös problémákkal terhelt célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedéséhez nélkülözhetetlen. A szűkített témafókusz pedig az egészségfejlesztéssel és drogprevencióval kapcsolatos fogvatartti programok, amelyek optimális esetben segítenek a szabadulás után a kezelő-ellátó helyekre is eljuttatni a célcsoporttagokat.

 

Mindemellett igyekeztünk számba venni a civil társadalmi kapcsolatok szerepét és lehetőségeit az adott területen országonként, valamint a „jó gyakorlatokat” listázni.

 

Ami szinte minden ország büntetés-végrehajtási intézeteire igaz:

- túlterheltek

- vannak fogvatartotti programok, amelyeket elsősorban a büntetés-végrehajtás személyi állománya, és/vagy a pártfogó felügyelet bonyolít

- nincs egységes standard fogvatartotti tréningek/programok lebonyolítására civil szakmai szervezetek számára

- az NGO-kra minden ország büntetés-végrhajtási intézetében számítanak, de ezek finanszírozása ad hoc jellegű, elsősorban pályázati forrásokból származik, így a programok is sokszor megmaradnak egy-egy jó kezdeményezés szintjén, a folyamatosság nem, vagy csak kevéssé biztosított.

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY