Váltó-sáv Alapítvány

10. tanulmányút

 

Tizedik tanulmányút (2019. 07. 20.)

 

A KultúrÁsz Közhasznú Egyesület az Észak-Alföldi régió egyik meghatározó oktatási és kulturális célú civil szervezete. Tevékenységének fő profilja a felnőttképzés és a tágabb értelemben vett kulturális tevékenységek köré csoportosul, emellett azonban pályázatírást, projektek menedzselését is vállalják. Kiemelt horizontális szempontjaink az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés témaköréhez kapcsolódnak.

Jelen projektben azért került sor a szervezet meglátogatására, mert Egyetemes egészség címmel valósítottak meg egy uniós projektet, valamint a szervezet portfólióján található egy 30 órás Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület által elismert felnőttképzés Információs és kommunikációs technológiák (IKT) az egészségnevelés szolgálatában címmel (23/282/2015/KOZFEL). .

Az Egyetemes egészség projekt általános célkitűzése az volt, hogy hozzájáruljon a magyar társadalom egészségi állapotának javításához, ami pozitívan befolyásolja a munkaképességet, hozzájárulva a magyar gazdaság versenyképességének javításához, a fenntartható növekedéshez, a lakosság életminőségének emeléséhez. A projekt közvetlen céljaként szerepelt, hogy felkeltsék a Hajdú-Bihar megyében élő, 18-30 év közötti fiatal felnőttek figyelmét az egészséget károsító magatartásformák veszélyeire és következményeire, valamint probléma-megoldási stratégiákat és alternatívákat mutassanak nekik. A projekt során a KultúrÁSz 10 alkalomból álló előadássorozatot szervezett a Debreceni Egyetemen az életvezetési kompetenciák fejlesztésére, 5 alkalmas  önismeret és konfliktuskezelési tréninget, valamint a drog- és alkoholfogyasztást megelőző csoportfoglalkozásokat, filmvetítéssel egybekötve. A stressz kezelését táborban valamint egészségnap keretében tanulhatták meg a résztvevő fiatalok. Volt  mentális egészségmegőrzést szolgáló tréningsorozat 5 alkalommal, de rádiós és online televíziós oktatóműsor-sorozat is indult az egészséges táplálkozásról.

 

Információs és kommunikációs technológiák (IKT) az egészségnevelés szolgálatában című továbbképzési program célja a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok felkészítése a korszerű IKT eszközök gyakorlati alkalmazására az egészségnevelésben. Gyakorlatorientált képzés keretében a résztvevők olyan módszereket és IKT eszközöket ismernek meg, amelyeket alkalmazni tudnak a tanítási-tanulási, illetve tanórán kívüli nevelési-oktatási tevékenységük

A képzés főbb tartalmi elemei:

- Egészségnevelés fogalmai, célja, területei, szerepe és színtere a köznevelésben

- Oktatástechnikai anyagok, eszközök ismerete és módszertani alkalmazása

A Campus Fesztivál az Alföld legnagyobb fesztivál eseménye, helyszíne a a Debreceni Nagyerdő. Mind a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, mind pedig a Váltó-sáv Alapítvány egy-egy standdal jelen volt az eseményen. A fesztiválon a következő eszközök, módszerek adtak lehetőséget az egészségfejlesztésre/drogprevencióra:

- szűrések (ArtÉra Alapítvány)

- kiadványok szórása (VSA, ArtÉra Alapítvány)

- egyéb kisméretű tárgyak logókkal (toll, ceruza, post it, stb.), mondatokkal, címekkel

- különböző, a gamification módszertanával dolgozó anyagok (pl. játékok, tesztek, társasjáték, pl. a Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjáték)

- Élő Könyvtár mint módszer

- egyéb, informális beszélgetések a témáról (proaktív segítők részvételével)

- kortársprogramok (tájékoztatás, információ, proaktív jelenlét biztosítása, stb.).

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY