Váltó-sáv Alapítvány

3. tanulmányút

 

Harmadik tanulmányút (2018. 10. 24. szerda)

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet előzetesen letartóztatottakat, jogerős ítéletüket töltő fogház és börtön fokozatú férfi elítélteket, a fogvatartásuk alatt a gyermekükkel együttes elhelyezésben részesülő anyákat, valamint fiatalkorú női és férfi elítélteket és előzetesen letartóztatottakat tart fogva.

 

 Az intézet befogadóképessége: 238 fő.

 

A Kecskeméti Törvényszéki Palota, benne a Törvényszéki Fogház is 1904-ben kezdte meg működését. A II. világháború után az intézet rövid ideig helyet adott fiatalkorú elítéltek számára, majd 1990-ig női elítéltek is töltötték itt szabadságvesztés-büntetésüket. 1995-ben megnyitotta kapuit az egykori szovjet laktanya üzemanyagbázisának helyén  a II-es objektum, ahol 59 fogház és börtön fokozatú, valamint enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása alá vont elítélt elhelyezésére van lehetőség.

 

A Fiatalkorúak Részlege 1997-ben épült és 30 fiatalkorú elhelyezését szolgálja. A falakon belül biztosított a foglalkoztatás és az iskolai oktatás is.

 

Kecskeméten 2002-től működik az Anya-gyermek Részleg, ahol 20 börtönben lévő anya és gyermeke annak egyéves koráig helyezhető el.

 

Az intézetben elhelyezett elítéltek foglalkoztatása belső munkahelyeinken (konyha, műhely, intézet fenntartás) és szerződött partnereknél történik. Az intézeten kívüli munkahelyeken elítéltek hulladékot válogatnak, kertészeti, fém- és műanyagipari munkákat végeznek.

 

A tanulmányút során megtekintettük a fiatalkorúak részlegét, zárkáit (mindkét nem esetében), sőt, beszélgethettünk is az elítéltekkel. A fiúknál megcsodáltuk a papagájok számára kialakított részt, ui. az intézeten belül lehetőség van a madarak gondozására, ápolására a fiatalkorúak számára – ezzel felelősséget, gondoskodást, figyelmet és nem utolsó sorban szeretetet „tanulni” – vagy legalábbis ennek alapjait megismerni, elsajátítani.

 

Meglátogattuk az anya-gyermek részleget, a fizikai kialakítás megtekintése mellett kísérőnk az ott folyó szakmai munkáról és annak lehetőségeiről beszélt.

 

Viszonylag új kezdeményezés az Első Bűntényesek Részlegének működtetése, melynek mind kialakítása, mind szakmai programja valódi reintegrációs lehetőséget ad a fogvatartottak számára.

 

A bv. intézetben – annak ellenére, hogy a fiatalkorúak esetében komoly problémaként értelmezhető az addikció vagy annak lehetősége – külön drogprevenciós körlet nincs.

 

A bv. intézet a Váltó-sáv Alapítvány egészségfejlesztő programjait is befogadja (pl. https://bv.gov.hu/hu/intezetek/kecskemet/hirek/244), de szakmai kapcsolatban van a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Kecskemét szervezettel is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://bv.gov.hu/hu/specialis-reszlegek

 

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY