TranzitÚt. Képzési és foglalkoztatási program Nógrád megyében

 

GINOP-5.1.4-17-2017-00011

TranzitÚt. Képzési és foglalkoztatási program Nógrád megyében

GINOP-5.1.4-17-2017-00011

 

A kedvezményezett neve: A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány

Konzorciumi partner: Váltó-sáv Alapítvány

A projekt címe: TranzitÚt. Képzési és foglalkoztatási program Nógrád megyében

A támogatás összege: 67,42 millió Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2018. 02. 01. – 2019. 07. 31.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.4-17-2017-00011

 

A fejlesztés A „Háztartások Foglalkoztatásáért” Alapítvány székhelyén valósul meg Salgótarjánban, 2 tagú konzorciumban (A Háztartások Foglalkoztatásáért Alapítvány, Váltó-sáv Alapítvány). A 21. század a munkaerő-piac kereslet-kínálat-képzés vonatkozásában is számos kihívással küzd. 2020-ig Magyarországon létrejöhet akár egymillió új munkahely is, de az egyes régiókban még mindig problémát jelent a munkaerő-hiány és a munkanélküliség együttes jelenléte. Salgótarjánban egyrészt a szakképzetlen, de érettségivel rendelkező, elhelyezkedni nem tudó, inaktív célcsoportra koncentráltunk képzésünkkel (irodai titkár.), másrészt azokra, akik „hagyományos” munkakörbe és kétkezi, szakképzett munkaerőként a fejlesztéssel és a személyre szabott figyelemmel, segítséggel el tudnak majd helyezkedni az építőiparban, vállalkozásokban (szobafestő.). Mindkét szakma szerepel a hiányszakmák között (http://www.nive.hu/mfkb2016/index.php?DO=59&tip=). Mindehhez a tranzitfoglalkoztatás módszertana nyújt segítséget és lehetőséget. Cél a munkaerőhiány enyhítése, célzott, speciális módszereken alapuló képzési programjainak megvalósítása, valamint a tartósan álláskeresők szakképzettséghez juttatása és munkatapasztalat szerzése tranzit foglalkoztatási programok módszereire és tapasztalataira építve. Cél a célcsoport toborzása, kiválasztása, alapkompetenciáinak fejlesztése, kiegészítve munkaerő-piaci és szociális szolgáltatásokkal, OKJ-s képzésekkel (gyakorlatorientáltan) és támogatott foglalkoztatással. A végső cél az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedés, beilleszkedés ill. ennek biztosítása a célcsoport számára releváns és szükségszerű, személyre szabott szolgáltatásokkal. Célcsoport (közvetlen): a)  legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, legalább hat hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek; b) vagy szakképzettséggel nem rendelkező, legalább 12 hónapja munkanélküli, vagy inaktív személyek; c) vagy a bevonást megelőző 18 hónapban legalább 12 hónapot közfoglalkoztatásban töltő munkanélküliek. A projektbe bevontak száma (megegyezik a képzésbe bevontak számával): 30 fő. A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységei megvalósításra kerülnek: projekt előkészítés (megvalósíthatósági tanulmány); a célcsoport bevonásához, felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (célcsoport toborzása, kiválasztása, aktivizálása, felkészítése); célcsoport képzésével összefüggő tevékenységek (képességfelmérés, EFT elkészítése,  képzés-szervezői feladatok ellátása,  képzések megvalósítása, biztosítása (vásárolt szolgáltatás); a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok biztosítása (képzést lebonyolító felnőttképzési intézmény feladatai között);  felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák fejlesztése egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében; a célcsoport képzésre való utazási költségeinek megtérítése; megélhetési támogatás biztosítása; célcsoport foglalkoztatását, képzését elősegítő szolgáltatások: célcsoport támogatása a képzésben tartás elősegítésére pszicho-szociális és egyéb támogató szolgáltatások nyújtásával: egyéni gondozás/segítő beszélgetés;  személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a 2. számú szakmai mellékletben szereplő sztenderdek szerint, úm.:

 

- csoportos szolgáltatások:

Álláskeresési technikák oktatása (2 csoport)

Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás (2 csoport)

Személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás (2 csoport)

 

- egyéni szolgáltatások:

Személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés

Szociális információnyújtás

Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás (a Felhívás 3.4.1.1. b) pontja alapján folyamatos mentori szolgáltatás biztosítása a projektidő alatt)

Egyéni fejlesztési terv (lsd. 2.3.cb) (a Felhívás 3.4.1.1. b) pontja alapján szociális kompetencia fejlesztés az egyéni fejlesztési terv függvényében)

Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése, betanítás.

 

Mentorokat (munkaerő-piaci szolgáltatások lebonyolítását végző munkatársakat) mindkét szervezet biztosít a projektidő alatt (részletes szakmai önéletrajzokat lsd. mellékelve).

 

Nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedés támogatása és utógondozás célcsoport számára: az álláskereséshez, ill. munkakörnyezetbe való beilleszkedéshez felkészítő tanácsadás;  célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének, önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése;  célcsoporttag foglalkoztatása megkezdéséhez szükséges eszközök beszerzése; célcsoporttag foglalkoztatása;  munkába járás támogatása/biztosítása; átmeneti lakhatás támogatása; munkahelyi integráció/reintegráció támogatása, munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkahely megtartásának elősegítése pszicho-szociális és egyéb támogató szolgáltatások biztosításával. A projekt teljes idejére kiállítunk pm-et és biztosítjuk a kötelező nyilvánosságot, tájékoztatást, valamint a horizontális szempontok érvényesülését.

 

 

ÜLLŐI ÚT 42.
BUDAPEST, HUNGARY

+36 1 352 67 55