Váltó-sáv Alapítvány

A kedvezményezett neve: Váltó-sáv AlapítványKonzorciumi partner: KultúrÁsz-Közhasznú EgyesületA projekt címe: A közösségi bűnmegelőzés modelljeA támogatás összege: 149.959.735 FtA támogatás mértéke: 100%Projektidőszak: 2018.05.01.-2022.07.29.A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.1.-17-2017-00003

A projekt szakmai tartalma

 

Két szervezet - Váltó-sáv Alapítvány és KultúrÁsz Közhasznú Egyeseület konzorciumban megvalósítandó projekttervezete.  Jelen pilot projektben a közösségi bűnmegelőzés szemléletében gondolkodunk, melyben az egyéni és a társadalmi felelősség együttesen, szinergikusan jelentkezik. A kísérlet a következő területeket érinti: családokat és fiatalokat érintő szolgáltatások; egészség megőrzése, egészségügyi szolgáltatás; egész életen át tartó tanulás; szociális ellátások és szolgáltatások, gyermekvédelem, gyermekjólét; köznevelés (ezen belül a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása); társadalmi felzárkóztatás és befogadás (a projekt fő területe), ezen belül: marginalizálódott társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági integrációja, bűnmegelőzés.

A pilot projekt céljai:

- innovatív megoldások kidolgozása és kipróbálása a bűnmegelőzés

  terén

- a közösségi bűnmegelőzés eljárásának kidolgozása, kipróbálása

  és alkalmazása

- a projekt megvalósulását követő monitoring rendszer kialakítása

 és működtetése

- a kísérleti projekt eredményes megvalósítása érdekében helyi és/

 vagy szakmai együttműködések létrehozása

- a kísérleti projekt további adaptációjának előkészítése

- a kísérleti projekt szakmai megvalósítása elvárt elemeinek

 lebonyolítása (ún. évi 6 műhelymunka, projektidő alatt összesen

 24 db, félévente legalább egy tréning, képzés, kompetencia

 fejlesztés szakmai megvalósítók számára, projektidő alatt

 összesen 8 db

- 100 fő célcsoporttag bevonása, évi 30 alkalom, projektszinten 3000

   kontakt megvalósítása)

- új módszertan kidolgozása, leírása, kipróbálása, adaptációja a

   bűnmegelőző munkában (gamification, coaching)

-tájékoztatás, nyilvánosság, horizontális szempontok

  megvalósítása

- honlapfejlesztés

- a pilothoz kapcsolódó képzések kidolgozása, minősítése/

   akkreditációja

- a pilotban megjelenő minősített képzések lebonyolítása

- összességében a magyarországi szolgáltatások fejlesztése

- a hátrányos helyzetű célcsoporttagok “helyzetbe hozása”, azaz

 empowerment szolgáltatások biztosítása, megvalósítása,

 rendszerszintű megközelítése.

 

Hosszú távú cél:

- társadalmi-gazdasági-politikai marginalizáció csökkentése

- szocializációs és szocio-ökonómiai hátrányok csökkenése

- aktív állampolgárok társadalmi szerepvállalásának növekedése

- hátrányos helyzetű területek lemaradásának csökkenése

- társadalmi érzékenyítés; inkluzivitás erősödése.

 

 

A megvalósítás helyszínei: Észak- és Dél-alföldi régió, ezen belül a következő helyszínek: Kecskemét, Állampuszta, Kalocsa (Dél-Alföld), Tiszalök, Földes, Debrecen, Karcag, Nagykálló (Észak-Alföld).

 

A közösségi bűnmegelőzés egyik alapelve, hogy a primer, szekunder és tercier bűnmegelőzésre együttesen, szinergikusan reagál. A pilot mindhárom terület fejlesztését tervezi.

 

Másik fontos ismérve, hogy széles kor- és társadalmi csoportot, értintettet és többségi társadalom tagjait együtt, közösen vonja be a folyamatba, így elkerülve a stigmatizációt, viszont a szemléletformálást és érzékenyítést fókuszba helyezve.

 

A módszerek, amelyeket ebben a témakörben értelmezünk, illetve újraértelmezünk:

1. Közösségszervezés

2. Média- és drámapedagógia

3. Gamification

4. Coaching

5.   Képzés