„VÁLTOZ(Z!)ÁS”
Program fogvatartottaknak és szabadultaknak
TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007


Projektidő: 2012. 01. 01. – 2013. 12. 31.

Fejlesztési stratégiánk a fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését támogató szolgáltatások működtetése/fejlesztése. Projektjeink lényege büntetés-végrehajtási intézetben az életesélynövelés, a kompetencia fejlesztés, szabadulásra felkészítés. Célunk, hogy büntetés-végrehajtási intézetben a szervezettel kapcsolatba kerülő klienseink egyrészt már a fogvatartás alatt kialakíthassanak segítő kapcsolatot professzionális segítő szakemberekkel, másrészt a folyamatos (utó)gondozás (vagy „átgondozás”) biztosítása, harmadrészt hogy szervezetünk „LINK” legyen a kliens és más segítő szervezet között.

A szervezet tevékenysége a célcsoport összes problémájára reagál, úm. életvezetési, személyiségfejlesztés, (kulcs)kompetenciák fejlesztése, támogató, emberi kapcsolatok kialakítása (a visszaesés megelőzés szubjektív feltételeinek biztosítása), másrészt lakhatás, munka, képzés/oktatás (a visszaesés megelőzés objektív feltételei) – programok biztosítása.

Módszereink alapját a célcsoport számára biztosított folyamatos (utó)gondozás, a civil támogató (=mentorrendszer), valamint a sorstárs(kortárs)segítés jelenti. Emellett széles módszertani repertoárral dolgozunk, az „egy módszer helyett több módszer” hívei vagyunk.

 

A célcsoport: fogvatartottak (előzetes fogvatartásban lévők és elítéltek) a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben. Életkori megkötés: 18-40 év közöttiek (elsősorban). Létszám: bevontak száma: 70 fő. Ebből 30 % nő (21 fő).

A bekerülés feltételei:
- életkor
- iskolai végzettség egyes elemeknél (kortárs/sorstárssegítés, Váltó Program: általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezők)
- elsősorban szenvedélybetegek, kábítószer-problémában érintettek
- hajlandó (motivált) a civil szakemberekkel való együttműködésre, vállalja a projektben való részvétel feltételeit (pályázatban leírtak, projektszerződésben megfogalmazottak)
- börtönpszichológusi szakvélemény arról, hogy az I. alkomponensben támogatott, foglalkoztatás is magában foglaló projektben nem tudnak részt venni szakmai szempontok alapján/miatt
- az elmúlt 3 évben célcsoporttag nem vett részt (nem került bevonásra) hazai vagy uniós programból finanszírozott foglalkoztatási és a foglalkoztathatóságot elősegítő programba (kivéve a programokban lemorzsolódott célcsoport tagok, ill. közmunkaporgramok résztvevői)
- nem vesz/vett részt (nem került bevonásra) TÁMOP 5.6.2./10-1, TÁMOP 5.6.1.A-11/1, TÁMOP 5.6.1.A-11/2 vagy TÁMOP 5.6.1.A-11/4 programokba.

Toborzás lépései:

A projektről információ eljuttatása a célcsoportnak – eszközök: szórólap, „szintes” faliújságokon plakátok/szórólapok. Együttműködés a kapcsolattartóval.

Minden más Váltó-sáv Alapítvány által működtetett csoporton történő projektismertetés, információ biztosítás.

Büntetés-végrehajtási szakemberek tájékoztatása a projektről (a projekt ideje alatt 2 alkalommal, személyi állomány tréningje alatt) – cél, hogy ők is ismerjék, népszerűsítsék a projektet a fogvatartottak körében.

Személyes találkozás a célcsoporttagokkal: objektumonként 2-2 alkalom, csoportos tájékoztatás. Nevelőnél történő jelentkezések, célcsoporttagok egymás közti tájékoztatása alapján. Személyes tájékoztatás, válaszok esetleges kérdésekre, szórólapok osztása.

A projektindulás és információi a honlapra is felkerülnek annak ellenére, hogy az adott célcsoport nem internethasználó, -hozzáférő. Ugyanakkor a családtagok, ismerősök stb. is sok esetben tájékoztatják a bent lévőket (ezzel a zárt és a szabad világ közötti kommunikációs kapcsolatot is megteremtve).

A bevonás eszközei:
- csoportos tájékoztatás
- kortárs/sorstárssegítő képzésnél és Váltó Programnál egyéni tájékozódó/felvételi beszélgetések is a csoportos tájékoztatás mellett az egyéni motiváció és együttműködési szándék jobb megismerése céljából.

A kiválasztás szempontjai:
- objektív feltételek (lsd. bekerülés feltételei)
- részvételi szándéka önkéntes
- változás/változtatás igénye érzékelhető (kortárs/sorstárssegítő képzés ill. Váltó Program esetében)
- szabadulás utáni rizikófaktorok, kockázatok magasak (nincs hozzátartozója, családi kapcsolata, nem megoldott a lakhatása, alacsony iskolai végzettségű, hosszúidős, stb.), összességében segítői erőforrások hiánya (azaz mennyire rászorult a fejlesztésre?)
- szenvedélybetegség tekintetében magas rizikófaktorú (valószínűsíthetően visszaesik szabadulás után pl. azért, mert ugyanabba a környezetbe kerül vissza stb.)
- együttműködési hajlandóság
- egyéni tájékozódó/felvételi beszélgetésen való részvétel (min. 2 szakemberrel), és a döntés pozitív (kortárs/sorstárssegítő képzés, valamint Váltó Program esetén)
- részt vett a felméréseken (általános/leíró fizikai és egészségi alkalmasság, munkaerő-piaci előélet/pályafutás, tudások/ismeretek/készségek/kompetenciák, szociális helyzet, motiváció, kriminális karrier és az ahhoz vezető út, segítő erőforrások, tanulási képesség/készség vizsgálat, ASI-teszt felvétele - diagnózis formájában rögzítésre kerül)
- vállalják a projektben való részvételt, valamint az 5 évig tartó után követést is
- általános állapotfelmérés, tanulási képességek/készségek mérése, egyéni tudásszintek mérése (kortárs/sorstárssegítő képzés, Váltó Program).

Ütemezés, feladatok 1. – január-február:

célcsoporttagok kiválasztása (majd folyamatosan) - TÁJÉKOZTATÁS

bv.s tréning (február, 10 alkalom/2 óra, majd augusztus)

márciustól, folyamatosan

KOMP.FEJL.

előzetes

letöltő

kötelező – Fókuszban a…
3 alkalmasak
(heti 2 alkalom, 2 hónap/fő, csoport)

szab.vál. – Fókuszban a…
5 alkalmas

megértés
számok
ismeretszerzés
gondolkodás
életvezetés

munka

Fókuszban a… - 12 alkalmas
szabadság

 

Mindenkinek:

Fókuszban az angol nyelv

Folyamatos, heti 1 alkalom

Fókuszban az alkotás


Fókuszban a kézműves

Fókuszban a kreatív írás (10 alkalom)

Folyamatos, heti 1 alkalom

Váltó Program

Folyamatos, heti 1 alkalom konzultáció a bekerülővel

Váltó-Láz - kortárssegítés

10  alkalom /heti 1 alkalom/csoport/10-12 fő

VÁLTÓ-SÁV INFORMÁCIÓS BÁZIS

................................................

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player