Váltó-sáv Alapítvány

A kedvezményezett neve: Váltó-sáv Alapítvány

A projekt címe:  TRANSZPORTER. Tudásmegosztás transznacionális együttműködésben

A támogatási összeg: 49.998.940 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

Projektidőszak: 2018. 01. 01. - 2019. 12. 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-2017-00019

A projekt szakmai tartalma

 

Beavatkozási irány: az egészségügyi és szociális hálózati együttműködések javítása tudásmegosztással, tapasztalatcserével, jó gyakorlatok azonosításával a Váltó-sáv Alapítványnál, 4 ország (Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia), a VSA-n kívül 5 partnerszervezetének transznacionális együttműködésével: Asociatia Caritas Catolica (Románia, Nagyvárad), Kécenlét Egyesület/Asociatia Kécenlét (Románia, Magyarkéc), Bonus Pastor Alapítvány (Románia, Marosvásárhely), Antropos Mentálhigiéné Egyesület (Szerbia, Szabadka), Konzultačné a Informačné Centrum EDUKOS (Szlovákia, Dolny Kubin). A projekt célja: a) A meghatározott társadalmi kihívás és azok kezelésével – szenvedélybetegség/egészségfejlesztés, a kipróbálás egyre korábbi és intenzívebb életszakaszban történő megjelenése, valamint egészségfejlesztés/célzott prevenció fogvatartotti populációban; prevenciós színterek azonosítása és programjai, valamint munkaerő-piaci/kompetencia fejlesztő/képzési programok szenvedélybetegek reintegrációjában – kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése (Váltó-sáv Alapítvány, a projektben résztvevő partnerek). b) Együttműködés erősítése a Duna Stratégia országai (Magyarország, Szerbia, Szlovákia, Románia) szakpolitikai (egészségfejlesztő, drogprevenciós, deviancia szakértő, reintegrációs szakértő, stb.) szakértői között. c) A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatás(ok) eredményeinek összegzése, elérhetővé tétele (szakmai ajánlások megfogalmazása).

Összességében cél a magyar prevenciós/egészségfejlesztő szolgáltatások, programok minőségi javítása, fejlesztése, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, esélyteremtő szerepének javítása. Cél a prevenciós szolgáltatások (fentebb részletezett területeinek) terén nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, ajánlások kidolgozása és hazai alkalmazása.

 

Tevékenységek:

 

1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése.

2. Nemzetközi hálózatépítés.

3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása.

4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik Magyarország, a másik uniós ország, jelen projekt esetében: Románia), országonként legalább 100-100 fős célcsoport (aktív, a területen dolgozó szakemberek) körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek biztosítják).

5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása.

6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel.

7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka a szakmai megvalósítók és szolgáltatások nyújtásában résztvevők bevonásával; évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése és lebonyolítása (legalább 5 hazai szakember részvételével) az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt).

8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében (legalább 10 fő részvételével).

9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása on-line formában; szakmai ajánlások megfogalmazása legalább 120 000 karakter terjedelemben (cca. 60 oldal).

10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.

11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása (100-100 fős célcsoport – a területen dolgozó, aktív szakemberek – körében; Magyarország és Románia a kutatás megvalósításának színhelye). Összehasonlító kutatási zárójelentés kiadása on-line, legalább 120 000 karakter terjedelemben (cca. 60 oldal).

12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

 

2019 Váltó-sáv Alapítvány