.
  
 

 

e-mail

 

 

 

C-enter kft.

 


 
 


1085 Budapest Pál u. 2. II/10.
Tel.: (061)-352-6755
Fax: (061)- 782-1995
Web: www.valtosav.hu
E-mail: alapitvany@valtosav.hu
Szakmai vezető: Mészáros Mercedes
                          0670-501-3291

 

„Folyamatosan változtok, változik mindenki és minden.”

 

 

A Váltó-sáv Alapítvány fogvatartottak és szabadultak, bűnelkövetők ill. a kriminalitásban bármilyen módon érintettek társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését segítő civil szervezet.
Tevékenységünk lényege a folyamatos (utó)gondozás/átgondozás (throughcare) (a kliensekkel történő kapcsolatfelvétel már a büntetés-végrehajtási intézetben megkezdődik, majd folytatódik a szabadulás előtti, alatti és utáni krízisben, majd szabadulás után), ill. a civil támogató rendszer. Hitünk és tapasztalataink szerint a biztonságos emberi/segítői/civil kapcsolat kiépítése már a büntetés-végrehajtási intézeten belül, a bizalom elnyerése és megszilárdulása, a folyamatos érzelmi biztonság megteremtése, az elfogadó közösség segítségnyújtása a szabadulás krízisének csökkentését, valamint a visszaesés megelőzés alappilléreit jelentik.
Programunk 1997-ben indult egy másik szervezet keretein belül, majd 2002 augusztusában önálló szervezeti keretek között kezdtük meg működésünket. Az Alapítvány bejegyzésének dátuma: 2002. 09. 24.


Fő tevékenységeink:

 • bűnmegelőzés (primer, szekunder, tercier) – felvilágosító, megelőző beszélgetések szervezése, lebonyolítása / a visszaesés megelőzése (tercier kriminálprevenció),
 • folyamatos (utó)gondozás biztosítása, civil támogató rendszer működtetése
 • életvezetési segítségnyújtás,
 • a szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése,
 • kriminális és szenvedélybeteg fiatalok rehabilitációjának, reszocializációjának, reintegrációjának támogatása,
 • egészségfejlesztés, egészségnevelés,
 • szociális információs szolgáltatás biztosítása a klienscsoport és hozzátartozóik számára,
 • személyes problémák pszichoszociális kezelése, gondozása; mentálhigiénés ellátás - probléma- és konfliktuskezelési készség javítása, segítése,
 • oktatási/képzési programok biztosítása ill. ilyen jellegű programokba való bekapcsolódás támogatása,
 • a társadalomba való be- ill. visszailleszkedést segítő, speciális segítő-problémafeltáró csoportok szervezése, működésének támogatása, biztosítása,
 • ex-kriminális életvezetésű fiatalok bevonása a gondozói munkába, segítő munkára való képzésük támogatása,
 • előítélet csökkentés,
 • szakmai találkozók szervezése, módszercserék koordinálása, ill. módszertani- és kutatómunka végzése a deviancia illetve annak kezelési formáit illetően, különös tekintettel a kriminális életvezetés tekintetében,
 • félutas lakás biztosítása/működtetése szabadultak számára,
 • összességében: szociális/segítő munka megvalósítása a büntetőeljárásban terhelt, bűnelkövető fiatalok esetében.

„Segítséget minden órán kapok tőletek, mert nemcsak tanítotok, de odafigyeltek az életem itteni részére. És a beszélgetés nagyon jó, megnyugtat, mert elfeledteti ezt a helyet, még ha csak egy félórára is.”


A Váltó-sáv Alapítvány projektjei:

Büntetés-végrehajtási intézetben:

 • Szabadulásra felkészítés (Fókuszban a szabadság: felkészülés/felkészítés a szabadulásra)
 • Kortárs/sorstárs segítők képzése

Büntetés-végrehajtási intézetben és szabadulás után:

 • Váltó Program (középiskolai tanulmányok és segítő munka egysége fogvatartottak és szabadultak számára)
 • Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és szabadulás után
 • Kompetencia fejlesztés
 • Váltó-sáv Információs Bázis (a célcsoport, a hozzátartozók és a szakemberek számára releváns információk gyűjtése és tárolása)
 • Hozzátartozó Csoport (minden hónap utolsó péntekén)

Szabadulás után:

 • „Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása, munkába helyezése és ott-tartása
 • Félutas lakás program (lakhatási segítségnyújtás)

„Nagyon jól érezhető nálatok, hogy nemcsak kamuból jöttök ide, hanem ténylegesen érdeklődtök felőlünk illetve a véleményünk iránt.”
„És nem úgy volt, hogy bejöttök, és úgy veselkedtek, mint hogyha bűnözők lennénk, és muszájból jöttök, hanem mint emberek az emberhez. Emberségesen.” 
Számadataink: 2012-ben legalább egy személyes találkozáson résztvevők száma: 896 fő (149 fő nő, 747 fő férfi / 17 % nő, 83 % férfi). Ebből 689 fő fogvatartott,  207 fő szabadult volt (77 % fogvatartott, 23 % szabadult).
Munkatársak: jelenleg 15 fő dolgozik az Alapítványnál, ebből 1 fő önkéntes, 3 fő pedig tapasztalati munkatárs. Képzettség szerinti megoszlás: szociális munkás, pszichológus, középiskolai tanár, bölcsész, felsőfokú narkológiai szakember, ifjúságsegítő.
Finanszírozás: működésünk kezdete óta a megvalósításhoz szükséges forrást legnagyobb részt pályázatokból szerezzük, azaz fix bevételünk, állami normatívánk nincs.
Jelenlegi nagy projektjeink:

 

 

p00186771. „ÁTVÁLTÓ.” Reintegrációs program fogvatartottaknak/szabadultaknak (TÁMOP-5.6.1-11/1-2011-0002) (2011. 09. 01. – 2014. 02. 28.)

 

01 2. Ifjúsági munka bűnelkövető fiatalokkal 2. (TÁMOP-5.2.5/B-10/1-2010-0032) (2011. 09. 01. – 2013. 08. 31.)

 

3. VÁLTOZ(Z!)ÁS.” Program fogvatartottaknak és szabadultaknak (TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0007) (2012. 01. 01. – 2013. 12. 31.)