.
  
 

 

e-mail

 

 

 

C-enter kft.

 


 
 Levelezési cím: 1082 Budapest, Üllői út 42. IV/1.
Iroda: 1081 Budapest, Népszínház utca 57. I/12.

Tel.: (061)-352-6755
Fax: (061)- 782-1995
Web: www.valtosav.hu
E-mail: alapitvany@valtosav.hu
Szakmai vezető: Mészáros Mercedes
                          0670-362-7163

 

„Folyamatosan változtok, változik mindenki és minden.”

 

 

A Váltó-sáv Alapítvány fogvatartottak és szabadultak, bűnelkövetők és hozzátartozóik, családtagjaik, azaz a a kriminalitásban bármilyen módon érintettek társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését segítő civil szervezet.
Tevékenységünk lényege a folyamatos (utó)gondozás/átgondozás (throughcare) (a kliensekkel történő kapcsolatfelvétel már a büntetés-végrehajtási intézetben megkezdődik, majd folytatódik a szabadulás előtti, alatti és utáni krízisben, majd szabadulás után), ill. a civil támogató rendszer. Hitünk és tapasztalataink szerint a biztonságos emberi/segítői/civil kapcsolat kiépítése már a büntetés-végrehajtási intézeten belül, a bizalom elnyerése és megszilárdulása, a folyamatos érzelmi biztonság megteremtése, az elfogadó közösség segítségnyújtása a szabadulás krízisének csökkentését, valamint a visszaesés megelőzés alappilléreit jelentik.
Programunk 1997-ben  indult egy másik szervezet keretein belül, majd 2002 augusztusában önálló szervezeti keretek között kezdtük meg működésünket. Az Alapítvány bejegyzésének dátuma: 2002. 09. 24.


Fő tevékenységeink:
A Váltó-sáv Alapítvány a következő célokat valósítja meg:

 • büntető eljárásban terheltek (fogvatartott, szabadlábon lévő és szabadult) társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása,
 • bűnmegelőzés (primer, szekunder, tercier) – felvilágosító, megelőző beszélgetések szervezése, lebonyolítása,
 • a visszaesés megelőzése (tercier kriminálprevenció),
 • folyamatos (utó)gondozás biztosítása,
 • civil támogató rendszer működtetése,
 • szocializáció-reintegráció; a börtönszocializáció megszüntetésének/ megszűnésének támogatása,
 • életvezetési segítségnyújtás,
 • kriminális és szenvedélybeteg, elsősorban fiatalok rehabilitációjának, reintegrációjának támogatása; egészségfejlesztés, egészségnevelés;
 • a szociokulturális hátrányok leküzdésének segítése,
 • szociális információs szolgáltatás biztosítása a klienscsoport és hozzátartozóik számára,
 • személyes problémák pszichoszociális kezelése, gondozása; mentálhigiénés ellátás,
 • probléma- és konfliktuskezelési készség javítása, segítése,
 • oktatási/képzési programok biztosítása ill. ilyen jellegű programokba való bekapcsolódás támogatása - különös tekintettel a középiskolai tanulmányok és az érettségi vizsgára való felkészítés/felkészülés segítése,
 • ehhez kapcsolódóan speciális, személyközpontú tanulási/tanítási programok és gondozás megszervezése és végzése,
 • az egyéni képességek felismerése és azok tudatosításában és megerősítésében való segítségnyújtás,
 • a társadalomba való be- ill. visszailleszkedést segítő, speciális segítő-problémafeltáró csoportok szervezése, működésének támogatása, biztosítása,
 • ex-kriminális életvezetésű fiatalok bevonása a gondozói munkába, segítő munkára való képzésük támogatása,
 • családgondozás,
 • előítélet csökkentés,
 • szakmai találkozók szervezése, módszercserék koordinálása,
 • tanácsadás és segítségnyújtás a területen/témában dolgozó civil szervezetek és szakemberek számára,
 • módszertani- és kutatómunka végzése a deviancia illetve annak kezelési formáit illetően, különös tekintettel a kriminális életvezetés tekintetében,
 • szabadidős és közösségi programok szervezése,
 • a klienscsoport lakhatási problémáinak megoldásában segítségnyújtás, ún. félutas lakás program működtetése,
 • összességében: szociális munka megvalósítása a büntető eljárásban terhelt, bűnelkövető fiatalok esetében.

„Segítséget minden órán kapok tőletek, mert nemcsak tanítotok, de odafigyeltek az életem itteni részére. És a beszélgetés nagyon jó, megnyugtat, mert elfeledteti ezt a helyet, még ha csak egy félórára is.”


A Váltó-sáv Alapítvány projektjei:

Büntetés-végrehajtási intézetben:

 • Szabadulásra felkészítés (Fókuszban a szabadság: felkészülés/felkészítés a szabadulásra)
 • Kortárs/sorstárs segítők képzése (akkreditált képzés)

Büntetés-végrehajtási intézetben és szabadulás után:

 • Váltó Program (középiskolai tanulmányok és segítő munka egysége fogvatartottak és szabadultak számára)
 • Szociális munka a büntetés-végrehajtásban és szabadulás után
 • Kompetencia fejlesztés
 • Váltó-sáv Információs Bázis (a célcsoport, a hozzátartozók és a szakemberek számára releváns információk gyűjtése és tárolása)
 • Hozzátartozó Csoport (minden hónap utolsó péntekén)
 • Diszkrimináció elleni küzdelem

Szabadulás után:

 • „Job coaching” – szabadultak foglalkoztatása, munkába helyezése és ott-tartása
 • Félutas lakás program (lakhatási segítségnyújtás)

„Nagyon jól érezhető nálatok, hogy nemcsak kamuból jöttök ide, hanem ténylegesen érdeklődtök felőlünk illetve a véleményünk iránt.”
„És nem úgy volt, hogy bejöttök, és úgy veselkedtek, mint hogyha bűnözők lennénk, és muszájból jöttök, hanem mint emberek az emberhez. Emberségesen.” 

Számadataink:

 • 2010: 431 fő (81 fő szabadult, 350 fő fogvatartott)
 • 2011: 442 fő (174 fő szabadult, 273 fő fogvatartott)
 • 2012: 896 fő (207 fő szabadult, 689 fő fogvatartott)
 • 2013: 1384 fő (931 fő fogvatartott, 353 fő szabadult)

Munkatársak:
jelenleg 10 fő dolgozik az Alapítványnál, további 6 fő külsősként.. Képzettség szerinti megoszlás: szociális munkás, szociálpolitikus, kriminológus, pszichológus, középiskolai tanár, bölcsész, felsőfokú narkológiai szakember.


Finanszírozás:
működésünk kezdete óta a megvalósításhoz szükséges forrást legnagyobb részt pályázatokból szerezzük, azaz fix bevételünk, állami normatívánk nincs.


Jelenlegi nagy projektjeink:

 • INNO-VÁLTÓ” Innovatív, kísérleti foglalkoztatási program fogvatartottaknak/szabadultaknak (TÁMOP -1.4.3-12/1-2012-0155)
 • Magdolna Klub a hátrányos helyzetű nők számára
 • Tehetséggondozó műhelyek szervezése és működtetése
 • Drogprevenciós programok (Állampuszta, Fővárosi Bv. Intézet, Sopronkőhida)
 • Félutas lakás-program, Váltó-sáv Információs Bázis, Váltó Program