Váltó-sáv Alapítvány

Kompetencia fejlesztés nemzetközi együttműködésben

 

Váltó-sáv Alapítvány

 

2019. 03. 29.

 

Fogvatartotti célcsoport egészségfejlesztése/drogprevenciója a büntetés-végrehajtási intézetekben – fejlesztés, összehasonlítás; jó gyakorlatok beazonosítása, megosztása, átvétele, kipróbálása

 

Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjáték

(Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal M 17 00317 lajstromszámú védjegy)

 

 

Gamification alatt értjük azt a folyamatot, amelynek során a játékokban meglévő pszichológiailag motiváló elemeket és mechanizmusokat egy nem játékszerű közegbe építjük be, azzal a céllal, hogy az adott folyamatokat érdekesebbé és hatékonyabbá tegye. A gamifikáció kiváló eredménnyel alkalmazható az élet sok területén pl. a munkahelyi környezetben, egészségügyben, kulturális területen vagy az oktatásban, ahol a játékosított módszerek és fejlesztések jelentős pozitív hatásokat eredményezhetnek. A modern eszközöket felhasználva bővül az oktatási eszközök, alkalmazások köre is. Az oktatás, ezen belül a felnőttoktatás területén is nagy sikerrel valósítható meg a gamification, a tanulók motiválására, a tanulási folyamata elősegítésére, a tanulási nehézségek leküzdésére. A játékból átvett mechanizmusok segítségével sokkal hatékonyabban sajátítható el az oktatási anyag, az érdeklődés sokkal hosszabb ideig fenntartható, nagyobb sikerélményt nyújt mind a tanuló, mind pedig az oktató számára. Előnyök az oktatásban: motiváltság növelése, önállóság, élmény, célok meghatározása.

A gamification módszertanának haszna, hogy a játékosság, a játékelemek („játszani mindenki szeret”) motiváltabbá teszi az alkalmazót (fogvatartottat, szabadulás előtt állót, a többségi társadalom tagjait, stb.), a játékban való lehetőség csökkenti a való életben megélt stresszt (pl. szabadulási krízis),  játék során döntéseket kell hozni, ami egy szimulált helyzetben, biztonságosan történik, azaz gyakorolhatók, elsajátíthatók a technikák, amelyek a „való világba” átültethetők. A játékban résztvevő önálló, azonnal megtapasztalhatja döntése eredményeit és következményeit (azonnali visszajelzés), átélheti a helyes döntés „jutalmát”. A játékok számos kompetenciát fejlesztenek (kommunikációs, döntéshozó, információk megszerzésének lehetősége és felhasználás módja, döntéshozás, problémamegoldás, stb.), társasjátékok esetében pedig a kooperációs készség is fejlődik. A játékok lehetőséget adnak arra, hogy akár a különböző életkorú, iskolai végzettségű vagy kompetenciájú résztvevők egymástól is tanulhassanak, együtt vehessenek részt a közös tevékenységben, mint ahogy az a való életben is tapasztalható („közösségi tanulás”, azaz közösségi interakción alapuló tanulás). A „közösségi játék” fogalmát az online kontextusból kivéve, az egyéni, személyes interakción értjük, amely a közösségi tanulást, felelősségvállalást, egymásra, az egyénre, és a közösségre együttesen fordított figyelmet is jelenti értelmezésünkben.

A játék az önmagunkkal, valamint másokkal való kapcsolatteremtés eszköze lehet.

 

A Váltó-Láz: szabadulásra felkészítő társasjáték a társasjáték a szabadulás első 30 napját veszi alapul, az életben elvégzendő, szabadulás utáni feladatok  tervezésével ("küldetések"). A táblás játék (board game), a kártyajáték (card game), a szerepjáték (role-playing game), valamint az alternatív valóságjáték (alternative reality game) ötvözete, vagyis mindegyik elemei megtalálhatók. A játéknak van egy digitalizált változata is. A társasjáték során nyilván felhasználhatók a közösségi, személyes interakciók előnyei, míg a digitalizált változat a pontosságra, egyértelműségre törekszik. A játék alapjairól részletek találhatók a http://www.preproject.hu/PDF/O2.pdf oldalon (4-19.o.).

 

A játék egy másik projekt kapcsán további fejlesztés alatt van.

 

Jelen kompetencia fejlesztés lehetőséget adott az érdeklődő partnereknek arra, hogy kipróbálják a játékot (saját élményű tapasztalat szerzés). Ezt a módszert - játék, kipróbálás - egyébként az érzékenyítésben, társadalmi szemléletváltás elősegítésben, ill. az inluzivitás erősítésében is alkalmazzuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY