Váltó-sáv Alapítvány

 

Az első műhelymunkára 2018. 05. 03-04-én került sor Kalocsán a partnerszervezetek szakembereinek részvételével (Bonus Pastor Alapítvány, Katolikus Karitász, Kécenlét Egyesület (Románia), valamint Anthropos Mentálhigiénés Egyesület (Szerbia), valamint a Váltó-sáv Alapítvány (Magyarország). Az első nagy téma az iskolai egészségfejlesztés/drogprevenció témaköre.

Sor került az egészségfejlesztés fogalmának definiálására, tisztázására.

Az egészségfejlesztés a drogprevenció tágabb fogalma, azaz a kábítószer-fogyasztás/-használat megelőzése az egészségfejlesztés része. Az egészségfejlesztés komplex program, amiben a drogprevenció „csak” részkérdés. Az egészségfejlesztés ugyanis a testi, lelki és szociális jóllét kialakítása/megtartása. Az egészségfejlesztés koncepciója szerint a legális és az illegális drogprobléma nem választható külön, ugyanúgy, mint fogalmának „hármas egysége”: szemlélet, képesség és folyamat. Az egészségfejlesztés szemlélet, amennyiben a társadalmi és gazdasági jólétet szolgálja interszektoriális módon és makrotársadalmi szinten; képesség, mely az egyén és csoport szintjén megvalósítja és fenntartja az egészség állapotát; továbbá folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy megértsék és növeljék befolyásukat a saját egészségük meghatározói felett annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen.

Az egészség az ember testi, lelki, szociális jólétét jelentő és azon túlmutató állapot és folyamat. Az egészség nemcsak a betegség hiányát jelenti, hanem érték; befolyásolása az egyéntől a társadalom intézményein keresztül mindenkinek a kompetenciája; az egyén optimális önmegvalósításának erőforrása és feltétele; dinamikus kölcsönhatásban van a fizikai, pszichológiai, biológiai és társadalmi környezettel; valamint minőségi jellemzője az egyéni akadályozottság minimalizálása és az esélyegyenlőség megvalósulása.

Az iskolai egészségfejlesztés témakörében máris számos módszert összegyűjtöttünk, gyakorlatilag mindegyikre van jó gyakorlat is:

 

• alternatív konfliktuskezelés, resztoratív módszer (kiemelten Magyarország)

• szociálterápiás szerepjáték

• a szociális munka eszköztárából: csoport, valamint egyéni, család- és párterápia

• interaktív műhelyek

• pszichodramatikus elemek (kiemelten Románia)

• felépült szenvedélybetegek megosztása

• ismeretterjesztés

• kompetencia fejlesztés

• közösségformálás

• önkéntesek képzése, kortárs/sorstárképzés

• prevenciós táborok (intenzív együttlétek, alternatív/szabadidős programok)

• érzékenyítés, információk eljuttatása (szülők iskolája, gyülekezeti bemutatók)

• internet mint lehetőség

• inkluzivitás /szenzitivitás erősítése a pedagógusképzésben (kiemelten Szerbia)

• erőszak, bántalmazás, zaklatás, bullying, mobbing, stb. – a lelki egészség része ennek megelőzése

• interaktivitás a prevencióban – kiállítás (Köztes Átmenetek, Metamorphozis)

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY