Váltó-sáv Alapítvány

9. tanulmányút

 

Kilencedik tanulmányút (2019. 05. 29.)

 

I.

Jelen tanulmányút két helyszínre is vezetett: egyrészt meglátogattuk a hazai szakemberekkel és az együttműködő partnerekkel a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulanciát Székesfehérváron, másrészt az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítványt, ugyanebben a városban.

 

A két szervezet egyébként több együttműködésben vesz részt, és a feladatokat is megosztják: a belvárosban lévő Karitász inkább a közösségi ellátásra, csoportokra, párkapcsolati kérdések rendezésére helyezi a hangsúlyt, a vasútállomás mellett lévő EGÉSZSÉGDOKK pedig a környék célcsoporttagjait is ellátja a vasút közelsége miatt.

A Magyar Karitász a Német Karitász támogatásával kezdte el kiépíteni a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálatok hálózatát. Az országban, a 2000-es év végére nyolc RÉV jött létre: Budapest, Szombathely, Székesfehérvár, Eger, Szekszárd, Debrecen, Győr és Kecskemét városokban. A székesfehérvári Karitász intézményeként olyan szolgáltatásokat kínál az Ambulancia, melyek a   szerhasználat megelőzését, a felépülést és a visszaesés esélyének csökkentését szolgálják.

Tevékenységük során törekednek a szenvedélybetegek minél szélesebb körben való elérésére, a motiváció felkeltésére, az életmód, életvitel váltásának ösztönzésére, a változás elindítására és segítésére, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak csökkentésére.

A RÉV egy mozaikszó: a Remény – Élet – Változás szavakból áll, melyek a változtatni vágyó szenvedélybeteg emberek felépülésére jellemzőek. A székesfehérvári RÉV kínál szolgáltatásokat az érintetteknek (alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátás), hozzátartozóknak, szakembereknek, gyakornokoknak, munkáltatóknak, önkénteseknek.

 

 

II.

Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány szolgáltatásai a következők:

• Felnőtt addiktológia: a gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosítanak, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid- és hosszú távú gyógyszeres, illetve pszichoterápiát végeznek egyéni- és családterápiás formában. Intézményben az ellátás ingyenes, TAJ-kártya szükséges.

• Gyermek és ifjúsági addiktológia: segítség a drog- és alkoholproblémák, gyógyszerfüggőség, viselkedési függőségek (pl. játékszenvedély, internetfüggőség) leküzdésében.

• Előgondozás: drogterápiás otthonba történő bekerülés segítése.

• Szenvedélybetegek nappali ellátása: hivatalos ügyek intézése, hozzásegítés szakellátáshoz (egészségügyi, szociális), lelki támogatás szenvedélybetegek és hozzátartozóik számára, álláskeresés, pihenési lehetőség.

• Szenvedélybetegek közösségi ellátása: problémaelemzés, problémamegoldás, készségfejlesztés, pszicho-szociális rehabilitáció.

• Támogatott lakhatás: gyógyuló-gyógyult szenvedélybetegek számára nyújt segítséget az önálló, új életvitel kialakításához. Az EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány által fenntartott lakásokban biztosítanak férőhelyet az ellátás feltételeinek megfelelő kliensek számára.

• Elterelés: megelőző-felvilágosító szolgáltatás azoknak, akik ellen büntető eljárás indul droghasználat miatt.

• Csoportok: Névtelen Anyagosok, Névtelen Alkoholisták, Szex és Szerelem függő csoport, Józanság megtartó csoport.

• Prevenció, egészségnevelés iskolákban: drogfogyasztást megelőző, egészségnevelő foglalkozások szervezése iskolákban.

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY