Váltó-sáv Alapítvány

4. tanulmányút

 

Negyedik tanulmányút  (2018. 10. 27. szombat)

A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, és drogproblémákkal, játékszenvedély betegséggel, gyógyszerfüggőséggel, étkezési zavarokkal küszködőknek és családtagjaiknak nyújt segítséget. Emellett aktív szerepet tölt be az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, szociális ellátások, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének érdekképviselete területén. A kecskeméti Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1999 decemberében alakult, 2000. május 2-a óta folyamatosan alacsonyküszöbű szolgáltatást is nyújtó pszichoszociális tanácsadó és közösségi gondozó Kecskeméten, 2007 második felétől integrált alacsonyküszöbű, közösségi és nappali ellátást nyújtó szolgáltató.

 

A szervezet a következő ellátási formákat működteti:

- szenvedélybetegek közösségi ellátása (a kliensek lakókörnyezetben történő szociális és mentális gondozása, célja gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése)

- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása (a szenvedélybetegeket megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása, segítése)

- pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátó intézménye (a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt; lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére)

- klubprogramok (állatasszisztált terápia, Furfangos klub, Boldogság klub, jóga, hanghalló csoport, grafika/rajz, kerekasztal délután, depressziós/szorongós csoport, Napsugár Klub, Zene kuckó, segítő csoport pszichotikus betegek hozzátartozói számára, bibliaóra, stb.)

- megelőző-felvilágosító szolgáltatás (más néven elterelést azok a személyek vehetik igénybe, akiket csekély mennyiségű kábítószer megszerzésével, birtoklásával vádolnak; 6 hónapig tartó kezelés, egyéni, vagy csoportos formában)

- iskolai egészségfejlesztő programok (ajánlással ellátott szakmai program).

 

A találkozás során a különböző ellátási formákat és tartalmukat vettük végig, az intézményi sajátosságokra fókuszálva, majd „bebarangoltuk” a szépen felújított, ízléses, több terű szolgáltatási egységeket.

 

 

2019 VÁLTÓ-SÁV ALAPÍTVÁNY